· residencial

En peque logo enfoquem els projectes residencials com un tot, com un sol procés. Cada treball, és un recorregut adaptat al client, les seves circumstàncies i requeriments. Habitatges i espais únics assolibles mitjançant un ús eficient dels recursos econòmics i una previsió temporal que permet uns terminis res habituals.

 

ce link

ce link

ce link

shobo link

Realitzem, a més d'en els nostres propis projectes, també per a tercers, imatges fotorealístic i videos amb fins publicitaris o de demostració. A peque logo podem fer que molt més fàcil transmetre la idea final de producte o projecte cap al client.

ce link